Småt elektronikskrot

Småt elektronikaffald

Fugato medtager småt elektronikskrot, som en service og uden beregning, hvad der kan være i en 4 l. klar frysepose.
Man skal slå knude på posen, så elektronikskrottet ikke falder ud under transport.
Posen med elektronikskrottet lægges ud på låget af enten containeren til brændbart-affald
eller pap/papir, og medtages når vi tømmer disse fraktioner.

Småt elektronikaffald kører vi til Bofa, hvor det kontrolleres. Produktet undergår en grovsortering,
hvor metaller, plast og andet ikke elektronisk udstyr frasorteres.
Herefter slutbehandles elektronikaffaldet efter gældende lovgivning for WEEE-affald.

Må indeholde:

  • Kasseret IT, Tele- og kommunikationsudstyr. F.eks. mobiltelefoner, transportabel musikafspiller, lokelygte etc.

Må ikke indeholde:

  • Større elektronik fra husholdninger som ikke kan være i en 4 l. frysepose
  • Billedrør (TV, monitorer)
  • Fladskærme
  • Kviksølvholdig affald
  • Hårde hvidevarer
  • Lysstofrør og elpærer (Medtages ikke selv om de kan være i en 4 l. frysepose)
  • Andet affald

Småt elektronikskrot Bornholm

Småt elektronikaffald Bornholm