Skybrudssikring på Bornholm

Få sikret huset mod skybrud eller stormflod

Ligger dit hus lavt eller har du alledere været udsat for skybrud eller stormflod kan det være en god ide at få sikret huset mod skybrud eller stormflod. Vi kender mange løsninger, og de mest gængse er omfangsdræn og højtvandslukke

Forebyg kælderoversvømmelse med højtvandslukke

En kælderoversvømmelse sker når vandet fra kloakken løber tilbage gennem stikledningen og presses op gennem afløb i kælderen. Det vil ske oftere hvis kælderen ligger lavt i forhold til kloak.

Et højtvandslukke fungerer som en ventil og forhindrer kloakvandet i at løbe baglæns i kloakken og op igennem dit kælderafløb eller toilet, ved skybrud eller kraftig regn.

Stormflodssikring med omfangsdræn

Et omfangsdræn kan være en god idé, hvis du har oplevet vandindtrængen ved eksteme vejrforhold eller kan se og mærke, at fundament, sokkel og evt. kælderydervæggene suger fugt til sig.

Et omfangsdræn minder på mange måder om en tagrende, bare gravet ned langs husets fundament og ydermur og som en tagrende leder det vandet fra regn, skybrud eller stormflod væk fra huset. Et omfangsdræn kan være en god ide for villaer og huse, både med og uden kælder, hvor der er risiko for opfugtning.

Et omfangsdræn leder vandet væk fra jorden og fører det til en regnvandsbrønd og derfra videre til kloakken.

Kontakt Brian fra vores entreprenørafdeling på tlf: 56 44 01 16 eller mail: bh@fugato.dk

Tegn på fugtproblemer og grundvandsopstigning

 • Fugtskjolder på murværk
 • Puds der krakelerer
 • Saltplamager
 • Mørke aftegninger på træværk
 • Regn på råd eller skimmel
 • Fugt på gulvbrædder og paneler

Skal udføres af autoriseret kloakmester

Arbejde med omfangsdræn skal udføres af en autoriseret kloakmester, da der er stor risiko for at løsningen gør mere skade end gavn hvis den monteres forkert. Kobling af dræningssystem til kloaksystem og afløbsinstallation er også en opgave for en autoriseret kloakmester.

Vigtigt at huske ved skybrudssikring

 • Du er ansvarlig for kloakken på din grund frem til skelbrønd, og Bornholms Regionskommune er ansvarlig for kloakrørene fra skelbrønden og ude i vejen.
 • Et højtvandslukke skal efterses og rengøres én gang om året, ellers risikerer du at det ikke virker ved skybrud eller stormflod
 • Det er vigtigt, at du informerer BRK, hvis din kælder har været oversvømmet – eller har været ved at blive det. Så kan kommunen bruge dine og dine naboers oplysninger til at prioritere efter, når kloakken skal opgraderes og renoveres.

Sådan forebygger du selv fugtskader

 • Rens kloakriste så regnvandet kan komme ned
 • Rens dine tagrender
 • Sørg for sandfangsbrønde er renset, mindst en gang om året
 • Flyt værdier fra kælderen
 • Hav dine ting i plastikkasser og ikke i pap-kasser hvis de står i kælderen
Image

ENTREPRENØR

tlf. 56 44 01 16 eller bh@fugato.dk

Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt

Fugato logo