Omfangsdræn på Bornholm

Forebyg fugt i fundament og kældervægge med omfangsdræn

Vi har stor erfaring i at forebygge fugt i fundament og kældervægge ved hjælp af omfangsdræn. Vi har maskinerne, mandskabet og erfaringen

Forebyg fugt i fundament og kældervægge

Fugt i fundament, sokkel og kældervægge kan give store skader på huset og øger risikoen for råd og svamp i boligen, som foresager dårligt indeklima. Har du kælder, kan den være så fugtig, at den stort set er ubrugelig, pga. våde ydervægge. Det er vigtigt at finde ud af hvor fugten kommer fra og omfanget.

Hertil kommer jordforhold, et omfangsdræn gør eksempelvis mest nytte i lerjord, mens det har mindre effekt i sandet jord, hvor vandet hurtigere siver igennem. Her vil omfangsdrænet sjældent være nødvendigt og der skal findes andre løsninger hvis der er problemer med fugt.

Hvornår skal du etablere omfangsdræn

Et omfangsdræn kan være en god idé, hvis du har oplevet vandindtrængen ved ekstreme vejrforhold eller kan se og mærke, at fundament, sokkel og evt. kælderydervæggene suger fugt til sig. Et omfangsdræn minder på mange måder om en tagrende, bare gravet ned langs husets fundament og ydermur og som en tagrende leder det vandet fra regn, skybrud eller stormflod væk fra huset.

Et omfangsdræn kan være en god ide for villaer og huse, både med og uden kælder, hvor der er risiko for opfugtning. Et omfangsdræn leder vandet væk fra jorden og fører det til en regnvandsbrønd og derfra videre til kloakken. Kontakt Brian fra vores entreprenørafdeling på tlf: 56 44 01 16 eller mail: bh@fugato.dk

Fugtproblemer og tegn på grundvandsopstigning kan vise sig ved:

  • Fugtskjolder på murværk
  • Puds der krakelerer
  • Saltplamager
  • Mørke aftegninger på træværk
  • Tegn på råd eller skimmel
  • Fugt på gulvbrædder og paneler
 
Image

ENTREPRENØR

tlf. 56 44 01 16 eller bh@fugato.dk

Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt

Fugato logo