Septiktank på Bornholm

Etableringen af septiktanke, samletanke og fedtudskillere

Fugatos entreprenørafdeling er klar til at hjælpe og rådgive omkring etableringen af Septiktanke, samletanke og fedtudskillere

Etablering af bundfældningstanke og septiktanke uden kloak

Bundfældningstanke og septiktanke er det første led i et nedsivningsanlæg og kan være løsningen til bortledning af husspildevand, hvis du bor uden for et kloakeret område. Husspildevand er spildevand, der ikke indeholder andre stoffer end, hvad der sædvanligvis er i spildevand fra husholdninger.

Eftersyn af septiktank

Det kan være en god ide at få tømt eller efterset septiktanken hvis:
 • Du oplever lugtgener
 • Vandet står højt op i toiletkummen
 • Vandet fra toilettet trækker langsomt ud
 • Vandet løber langsomt ud fra afløbene

Få et uforpligtende tilbud på septiktank

Tag en snak med Brian på tlf. 56 44 01 16 om jeres ønsker og ideér få en indikation af prisen. Herefter kommer vi forbi og ser på projektet sammen med dig, hvorefter vi sender et tilbud og en fast pris. Vi dækker hele Bornholm.

Ting vi blandt andet er opmærksomme på ved etablering af bundfældningstanke og samletanke

 • Bornholms Regionskommunes regler
 • Afstanden fra nedsivningsanlæg til vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet henholdsvis ikke-drikkevandskvalitet
 • Afstand til højeste grundvandsspejl
 • Afstanden fra nedsivningsanlægget til vandløb, søer eller havet
 • Udformning af nedsivningsanlægget
 • Jordens egnethed til nedsivning
 • Afstand til andre nedsivningsanlæg, bygninger, skel mv.
Image
Image

ENTREPRENØR

tlf. 56 44 01 16 eller bh@fugato.dk

Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt

Fugato logo