Kloakservice på Bornholm

Kontakt Jens Nielsen ved akut hjælp og langsigtet forebyggelse af kloakproblemer

Hos Fugato går vi gerne i dybden og løser dine akutte kloakproblemer. Vi tilbyder også forebyggende installationer og serviceydelser som f.eks. mobile toiletter til events. Kontakt os, og hør mere. 

Kloakservice er et omfattende arbejdsområde, der kræver indsigt og erfaring med ofte meget komplekse installationer. Opgaverne kan være akutte, når afløb og kloakker er stoppet til og skal repareres omgående. Men de kan også være mere langsigtede, som når du fx gerne vil holde rotter og oversvømmelser væk.

Fugato er behjælpelig med alle former for kloakservice, og vi har både mandskab, maskiner og biler til at løfte opgaven fagligt forsvarligt og langtidsholdbart. Toiletter, afløb og kloakker skal holdes i god form for at tjene deres formål og den offentlige hygiejne. Den opgave påtager vi os gerne.

Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt

Fugatos kloakservice tilbyder

Døgnservice – Vi rykker ud her og nu 

Er rødderne fra træet gået i kloakken, er afløb stoppet til, eller er kloakvandet steget op i kælderen, rykker vi gerne hurtigt ud og afhjælper problemet. Vi servicerer både private og erhvervskunder.

Vi rådgiver på lang sigt

Brug vores ekspertise til at lukke af for rotter og oversvømmelser efter skybrud. Vi kan rådgive om f.eks. rottespærre og højvandslukke, og vi indgår gerne en serviceaftale om eftersyn af installationerne.

Kloakservice med døgnvagt på hele Bornholm

Kontakt specialisterne, når du har særlige ønsker. Fugato udfører tv-inspektion af rør, renovering af kloakker, strømpeforing og udlejning af mobile toiletter til større arrangementer på hele Bornholm.

Image

KLOAKSERVICE DØGNVAGT

tlf. 56 44 01 01 eller jn@fugato.dk

Vores specialer punkt for punkt

 • Autoriseret kloakmester
 • Kloakservice på hele Bornholm
 • Stoppet toilet, gulvafløb eller kloak
 • Bortskæring af rødder i kloakken
 • Bortskaffelse af vand i kælderen
 • Slamsugning og rørspuling
 • Montering og servicering af højvandslukke i kloakker
 • Montering og servicering af rottespærre i kloakker
 • Tv-inspektion og kloakrapporter
 • Afhentning af spildolie på Bornholm
 • ADR-godkendt (farligt gods) til fx transport af brandfarlige væsker
 • Friskluftudstyr til arbejde i lukkede rum og tanke

Fugato logo