Højvandslukke på Bornholm

Undgå skader efter vand i kælderen

Brug en autoriseret kloakmester og få et effektivt højvandslukke

Højvandslukker er en effektiv løsning, hvor der er risiko for opstuvning af kloakvand i det kommunale afløbssystem med deraf følgende fare for oversvømmelse af din private kælder.

Når man etablerer et højvandslukke, skelner man mellem gråt og sort spildevand. Når der er sort spildevand (fra toiletter – fækalieholdigt spildevand) på den kloakledning, som skal beskyttes med et højvandslukke, skal der ifølge lovgivningen vælges en løsning med alarm.

Man kan beskytte sig mod indtrængen af kloak- eller regnvand på flere måder:

  • Ved at installere en pumpe, der pumper spildevandet fra de udsatte installationer op i den kommunale kloak, eller ved at installere højvandslukke på de enkelte afløb i kælderen eller på en ledning med flere afløb som fx et Kessel gulvafløb.
  • Lovgivningen i Danmark kræver, at det er en autoriseret kloakmester, der etablerer højvandslukkere.
  • Der er ikke to kloakinstallationer i kældre, der er ens, og derfor er der heller ikke to ens løsninger til at imødegå problemerne.

Kontakt os, og hør mere. Vi kan skræddersy en løsning, der passer til din bolig og holder kælderen tør, så du undgår dyre følgeskader.

Image

KLOAKMESTER

tlf. 56 44 01 16 eller bh@fugato.dk

Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt

Fugato logo