strips

Kloakservice

 Fugato A/S udfører kloakservice med døgnvagt. Ring 56 44 01 01 hvis du har problemer med din kloak. 

mand

Aut. Kloakmester

Fugato A/S er Aut. kloakmester og udfører alle former for anlæg af nye kloakker samt reparationer af bestående kloakinstallationer.

værlk

Tømningskalender

Her finder du tømningskalenderen for hvornår vi afhenter dagrenovation og returpapir fra private husstande på Bornholm.


Fugato A/S er både Miljø- og arbejdsmiljøcertificeret efter de internationale standarder
ISO 45001:2018 samt DS OHSAS 18001:2008