Sorterings­vejledning for madaffald

 

Sortering madaffald

Hvad sker der med madaffald? 

Dit madaffald indeholder både energi og vigtige næringsstoffer, derfor er det vigtigt, at det bliver re­ cirkuleret. Dit madaffald genanvendes forskelligt. Det kan ske enten i biogasanlæg eller komposterings­ anlæg. Herefter bliver det reelt genanvendt som biogas (el og varme), kompost og flydende gødning til landmænd.

Madaffald sorteringsvejledning

Fugato logo