Etablering af kloak på Bornholm

Etablering af ny kloak og brønd

Afløb på badeværelse

Ny kloakering kan være nødvendigt i forbindelse med tilbygninger, renovering, ændringer af afløb på badeværelser.

Kloakseparering/Separatkloakering

Kloakseparering en adskillelse af regnvand og spildevand. Uden en kloakseparering vil både spildevand og regnvand løbe igennem samme kloak og videre ud til det det nærmeste rensningsanlæg. Ved større skybrud ser man ofte en overbelastning af kloaken og oversvømmelse. Desuden bruges der energi på at rense rent regnvand, hvilket er uhensigtsmæssigt rent miljømæssigt. Kontakt Brian for et tilbud på kloakseparering: 56 44 01 16

Stoppet afløb

Afløb bliver tilstoppet før eller siden. Især det fra køkkenvasken og gulvafløb, hvor der med tiden samler sig fedt og madrester. På badeværelset er det som regel sæberester og hår, der er årsag til tilstopningen. Hvis vasken eller dit gulvafløbet stopper til, kan du som regel løse problemet med en svupper. Hvis ikke det løser problemet, kan du fjerne vandlåsen og rense afløbet derfra.

Undgå at bruge kemiske midler til at rense dine afløb med. De er både miljøfarlige og kan beskadige afløbsrørene. Er problemet længere nede i afløbet kan du kontakte os på telefon 56 44 01 01

Autoriseret kloakmester

Kloakering kræver autorisation, hvorfor du skal anvende en autoriseret kloakmester til arbejdet, det er vi. Du kan derfor trygt overlade det til os at stå for arbejdet, hvis du skal have etableret en kloak eller udbedret/renoveret den eksisterende kloak.

Vi kender reglerne for kloakker og brønde til nybyg, tilbygninger, erhverv mm.

Der skal ofte søges tilladelse, andre gange skal arbejdet anmeldes, og som regel altid færdigmeldes. Der skal være styr på tegninger, materialer og arbejdsgange. Og styr på, hvilke opgaver der kræver en autorisation at udføre.

Vi kender alle reglerne og der skal en autoriseret kloakmester til arbejde med anlæg af kloakker og brønde. Stort set alt arbejde vedrørende håndtering af spildevand og regnvand på privat grund er omfattet af autorisationsloven og må derfor kun udføres af en autoriseret kloakmester.

Image

KLOAKMESTER

tlf. 56 44 01 16 eller bh@fugato.dk

Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt

Fugato logo