Mos- og algebehandling på Bornholm

Behandling af alger og mos på tag og facade. Kontakt Jens og få et uforpligtende tilbud

Hvad er alger på tag og facade?

Alger er små planter, og de findes i mange forskellige former og farver. De er oftest grønne, men kan også være røde, gule og grønne nuancer. Algerne trives i varme og fugt, især på tage og her er der risiko for, at rødderne vokser ned i tagkonstruktionen. Det kan skabe revner hvori fugten binder sig og kan danne grundlag for frostsprængninger.
Alger opleves oftest på nordsiden af taget da sydsiden får mest sol, hvilket sætter algerne i dvale ved at udtørre dem. Når fugten vender tilbage, vil algerne vokse igen. Derfor skal hele taget algebehandles, ikke kun de områder, hvor algerne ses.

Professionel algebehandling

Vælg professionel, miljørigtig algebehandling, og få igen et flot tag eller facade. Behandlingen foregår med miljøgodkendt algemiddel. Algemidlet bliver sprøjtet op på taget fra jorden, hvorefter algebehandlingen virker i samarbejde med vind og vejr. Processen tager ca. 3 måneder, men er afhængig af behandlingstidspunktet samt vind og vejr.

Hvilken årstid udføres algebehandling?

Algebehandling kan udføres hele året, så længe det er tørvejr og plusgrader. Vi anbefaler maj til november til algebehandling af tag, afhængig af temperaturen, da algerne er sværere at komme af med hvis man behandler dem for tidligt. Dette gælder dog ikke ved algebehandling af fliser, da disse er plane og algebehandlingsmidlet kan virke over længere tid.

Image

Uforpligtende tilbud

tlf. 56 44 01 01 eller jn@fugato.dk

Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt

Mos- og algebehandling forebygger:

  • Frostsprængninger
  • Vandgennemtrængning
  • At tagsten forskubbes

Fugato logo