Sorterings­vejledning for
Deponi

Her finder du Fugatos sorteringsvejledning

Image

Hvad sker der med Deponi?

Deponi er den fraktion der ligger lavest i affaldshierarkiet. De ressourcer der kommer til denne fraktion, ender i et stort hul i jorden ved BOFA.

Ja tak

  • Rockwool / Glasuld
  • Mursten/ byggematerialer fra skorstene
  • Gadeopfej
  • Glasfiber
  • Murbrokker med maling

Nej tak

  • Mursten og murbrokker uden maling
  • Fliser / klinker fra badeværelset
  • Metal
  • Glas / spejle
  • Rene byggematerialer

Fugato logo