Ansvarlighed

Vi betragter social ansvarlighed, og det at tage vare på hinanden, som en selvfølge.

Det gælder i forhold til miljøet og i den daglige omsorg for hinanden.

Image
CSR

Social ansvarlighed

Fugato A/S har ansat ca. 65 medarbejdere. Medarbejderne er vores vigtigste ressource, hvorfor vi tager deres ve og vel meget alvorligt. Vi arbejder derfor hele tiden på at tilbyde et arbejdsmiljø, som er i udvikling og forbedres år for år. Dette arbejde er i direkte forlængelse af verdensmål 8.

Nogle mennesker havner på kanten af arbejdsmarkedet, det kan være pga. sygdom, sociale udfordringer eller andet. Vi laver derfor gerne særlige forløb for enkeltpersoner, hvor de kan komme i praktik hos os, være i flexjob, være delvis sygemeldte eller få ekstra lang oplæring. Det kan både gælde for vores egne medarbejdere og for personer, som ikke er ansat (endnu). Tit tilrettelægges særlige forløb i tæt samarbejde med kommunens Jobcenter.

I oktober 2021 hyldede fagbevægelsen FH Bornholm Fugato A/S for at være en ansvarlig virksomhed, som både tager elever og tilbyder udfordrede borgere job.

Når vi sender vores medarbejdere ud på en opgave, så er opgaven tilrettelagt, så den kan udføres ansvarligt. Vi lytter til kundens behov og tilrettelægger opgaven, så medarbejderne kan løse opgaven ansvarligt

Bæredygtighed og miljø

Fugato er ansvarlige overfor miljøet. Vi er miljøcertificerede og vælger de miljøvenligste produktionsformer, når det er muligt. Skal der handles nye maskiner, bestræber vi os på at anskaffe de mest miljøvenlige udgaver. Alt sammen i forlængelse af verdensmål 7.

Vi stræber hele tiden efter at vælge de bæredygtige løsninger i vores produktion. Som eksempel har vi optimeret og reduceret forbrug til opvarmning samt reduceret el-forbruget til fx lyskilder rundt i hele virksomheden.

Vores mål er nu at få installeret solceller, således at vi kan producere vores egen strøm.

Fugato logo