Afhentning af spildolie på Bornholm

Ring på tlf. 56 44 01 01 og bestil afhentning

Afhentning og korrekt bortskaffelse af spildolie

Hos Fugato tilbyder vi afhentning af spildolie overalt på Bornholm. Efter afhentning sender vi den videre til et raffinaderi i Danmark, så den kan renses og genbruges i helhold til love og forskrifter.

Bemærk: Da oliepriserne på verdensmarkedet har været faldende de seneste par år, kan vi ikke længere afhente spildolie gratis, men er nødt til at pålægge ydelsen en afgift. Kontakt os og få den dagsaktuelle pris på afhentningen.

Image

AFDELINGSLEDER KLOAKSERVICE

tlf. 56 44 01 01 eller jn@fugato.dk

Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt

Fugato logo