Rottesikring på Bornholm

Døgnvagt tlf. 56 44 01 01 eller mail jn@fugato.dk

Har du problemer med rotter i huset, rotter på loftet, rotter i kælderen eller rotter i kloakken kan vi hjælpe med gennemgang af kloak for brud eller installation af rottespærre i kloak, afløb eller nedløbsrør. Vi er autoriserede kloakmestre og kender enhver løsning på rotteproblemer.

Rottespærre i kloak

Rottesikring udføres ved at anordningen kaldet en rottespærre sættes i kloakken ved stikledninger til hovedkloakken. Der findes forskellige modeller rottespærrer til kloak, men konceptet for dem alle er som en ventil: Der kan kun komme vand mm. een vej, så hvis der ikke er rørbrud længere inde bliver rotterne stoppet effektivt.

TV-inspektion inden installation af rottespærre

Afhængig af kloakkens alder anbefaler vi typisk at kontrollere kloakken for brud og skadedyr inden en rottesikring installeres. Hvis rotterne har andre adgangsveje eller de allerede har fundet sig til rette under huset vil effekten af rottespærre være mindre.

Rottesikring af nedløbsrør

En anden indgang rotterne har til boligen er via nedløbsrør og tagrender, dette kan være tilfældet hvis der er tale om et åbent nedløbsrør eller der er brud på kloakken nede. Der findes forskellige løsninger til rottesikring af nedløbsrør, det kan være enten ved at blokere deres vej med et rotteværn eller ved at forøge bredden på nedløbsrøret i en sektion så rotterne ikke kan støtte ryggen mod røret mens de klatrer. Disse placeres i en passende højde så de er lette et vedligeholde og servicere. Ens for rotte­sikrings­løsning­er­ne er, at de lader vand og blade passere frit, men er et effektivt rottestop der blokerer for rotter.

Service og vedligehold af rottesikring

Rottesikring til nedløbsrør kan typisk serviceres af boligejeren selv da det er en simpel anordning placeret over jorden. Rottespærre i kloak kan have tendens til at stoppe til hvis spildevandet indeholder fedtstoffer, derfor anbefaler vi at rottespærren efterses mindst en gang om året. Du kan tegne et abonnement på fast service som sikrer at rottespærren virker optimalt.

Rottesikring skal udføres af autoriseret kloakmester

Siden 2013 er det ved lov bestemt, at kun personer med autorisation som kloakmester eller uddannede kloakmester, anlægsstruktør eller kloakrørlægger, må sætte en rottespærre op i kloakker. Dette er gjort for at sikre rottespærren bliver sat rigtigt i kloakken, så den ikke stopper til og potentielt ødelægger kloakken.

Rottesikring huskeliste

Image

AFDELINGSLEDER KLOAKSERVICE

tlf. 56 44 01 01 eller jn@fugato.dk

Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Image

Fugato logo