Entreprenør på Bornholm

Kontakt vores entreprenør og kloakmester Brian Hansen

Vores specialer punkt for punkt

  • Nye kloakinstallationer.
  • Alle former for reparationer på bestående kloakinstallationer.
  • Strømpeforing og punktrenoveringer af kloakledninger uden opgravning.
  • Højvandslukke.
  • Autoriseret kloakmester.
  • Rottespærre.
  • Nedsivningsanlæg og kloakering i det åbne land.
  • Udgravning i forbindelse med stikledninger til vand, fjernvarme og elkabler.
  • Fundamenter og betonarbejde.
  • Snerydning af større arealer ryddes af traktor med skrabeblad og påmonteret saltspreder til glatførebekæmpelse.
Image

ENTREPRENØR

tlf. 56 44 01 16 eller bh@fugato.dk

Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt

Fugato logo