Regnvands­problemer på Bornholm

Undgå overbelastede kloakker

Vi er eksperter i at håndtere regnvand og implementere LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand) for at undgå overbelastede kloakker. Vi er ajour med den nyeste viden og teknologi, og vi kan rådgive dig professionelt om f.eks. regnbede, nedsivning, dræn og faskiner.

Undgå oversvømmelse samt overbelastet kloak

Vi udfører gennemtænkte løsninger hvor regnvandet ledes væk eller kan bruges andre steder til f.eks. til vanding af haveanlæg.

Få et uforpligtende tilbud på afhjælpelse af regnvandproblemer

Tag en snak med Brian på tlf. 56 44 01 16 om jeres ønsker og ideér få en indikation af prisen. Herefter kommer vi forbi og ser på projektet sammen med dig, hvorefter vi sender et tilbud og en fast pris. Vi dækker hele Bornholm.

Eksempler på løsninger af regnvandsproblemer:

  • Etablering af faskine
  • Etablering af sivebrønd
  • Regnvandsopsamling
  • Regnbede
  • Nedsivningsanlæg
  • Etablering af dræn
  • Afvandingsdræn
  • Afløbsrender til garage
  • Linjedræn
Image

ENTREPRENØR

tlf. 56 44 01 16 eller bh@fugato.dk

Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt

Fugato logo