Sorterings­vejledning for pap & papir

 

Image

Mængderne af PAP er stigende, da vi ofte handler på internettet. Pap afsættes både til danske og udenlandske sorterings- og behandlingsanlæg, hvor det genanvendes.

PAPIR er en af de typer af affald, der er blevet indsamlet i længst tid med en høj genanvendelsesprocent.

Papir afsættes til danske og udenlandske behandlingsanlæg, hvor det bliver til nyt papir.

Fugato logo