Kloakrenovering på Bornholm

Renoveret kloak med minimalt indgreb

Strømpeforing

Hvis det eksisterende rør er blevet for dårligt og tæret, skal det renoveres. Fordelen ved at vælge en strømpeforing er, at man slipper for at grave alting op. Ofte kan vi helt slippe for opgravning ved fx at gå ned gennem en allerede eksisterende rensebrønd og etablere strømpen herfra.

Strømpeforinger kan bruges ved svært tilgængelige steder som inde under huse og i støbte gulve, under asfaltbelægninger og ved lange stræk under flisebelagte indkørsler.

Sådan foregår det

Først spules røret rent ved hjælp af en slamsuger eller lignende. Dernæst føres en polyesterslange gennemvædet med silikat/epoxy/harpiks ind i røret ved hjælp af luft. Efterfølgende føres en kalibreringsslange ind og pustes op så polyesterslangen presses ud til rørvæggen.

Hos Fugato har vi valgt at investere i en såkaldt ‘hotbox’, som producerer 70-80 grader varmt vand, som vi pumper ned i kalibreringsslangen. På den måde kan vi på få timer hærde strømpen af. Efter at epoxyblandingen er hærdet, trækkes kalibreringsslangen ud, og røret er som nyt. Er der sidestik på ledningen, fører vi efterfølgende en robotfræser ind og skærer sidestikkene fri.

De størrelser, vi oftest strømpeforer, er dimensionerne fra Ø 70 mm til Ø 160 mm.

Punktrenovering

En kloakrenoveringsmetode, hvor vi fx fra en brønd sætter en kort strømpe ind i et eksisterende kloakrør, der er beskadiget. Metoden bruges ved små eller enkeltstående skader som forskydninger, hvor to kloakrør er samlet, rottehuller og gamle sidestik, som ikke er aktive og derfor skal blændes af. Fordelen er ligesom ved strømpeforing, at du undgår et stort gravearbejde.

Vi udfører punktrenoveringer i alle typer rør fra Ø 50 mm til Ø 300 mm.

Image

KLOAKMESTER

tlf. 56 44 01 16 eller bh@fugato.dk

Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt

Fugato logo