Nedrivning på Bornholm

Nedrivning og totalrydning, uanset pladsforholdene

Vi har stor erfaring i både selektiv kontrolleret nedrivning og totalrydning, uanset pladsforholdene. Vi rådgiver og beskriver processen og giver et retvisende overslag. 

Nedrivningstilladelser

Vi kender gældende regler og love, og kan sørge for de relevante ansøgninger om tilladelser og kontakten til myndigheder og Bornholms regionskommune.

Rydning af fundamenter

Skal kælder eller fundamenter ryddes eller nedrives efterlader vi terrænet ryddet, renset og planeret, klar til ny anvendelse.

Nedrivning og oprydning efter skader

Ved vand-, brand- eller stormskader, rykker vi hurtigt ud. Vi har maskiner, mandskab og ekspertise klar og er hurtigt klar da det kan begrænse omfanget af skaderne og forhindre følgeskader. 

Miljøsanering, deponering og bortskaffelse

Fra 1960 til 1990 brugte man en del farlige materialer og kemikalier i byggeriet, f.eks. bly, asbest, kviksølv og PCB. Disse er ekstremt sundhedsskadelige og medfører alvorlige sygdomme og det er derfor vigtigt at fjerne disse efter gældende retningslinjer og sikkerhedsvejledninger for både miljø og arbejdsmiljø. Ligeledes kan bygninger være ramt af råd og skimmelsvamp, der også skal fjernes professionelt. Vi anvender den nyeste teknologi og sikkerhedsudstyr for at skåne miljøet og vores medarbejdere mest muligt.

Uforpligtende gennemgang af dit nedrivningsprojekt

Tag en snak med Ib på tlf. 56 44 01 17 om nedrivnings- eller miljøsaneringsprojektet få en indikation af prisen. Herefter kommer vi forbi og ser på projektet sammen med dig, hvorefter vi sender et overslag. Vi dækker hele Bornholm.

Vi udfører

  • Delvis nedrivning
  • Totalrydning
  • Nedskæring af metalkonstruktioner
  • Nedknusning/betonknusning på matriklen
Image

ENTREPRENØR

tlf. 56 44 01 17 eller ik@fugato.dk

Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Feltet bedes udfyldt
Image
Image
Image

Fugato logo