Småt brændbart affald

Småt brændbart affald

Småt brændbart affald er brændbart affald, der måler mindre end 50 x 50 x 100 cm og indeholder mindre emner af f.eks. tekstil, pap, plast og træ uegnet til genanvendelse.
Alle typer virksomheder vil oftest have en større eller mindre mængde småt brændbart affald, når de øvrige genanvendelige affaldstyper er sorteret fra.
Småt brændbart affald afsættes til miljøgodkendt forbrændingsanlæg hos Bofa.

Indsamling af småt brændbart affald sker i forskellige indsamlingssystemer alt efter logistik og mængde. De typiske indsamlingssystemer er:
Mini container i plast (370 liter, 660 liter eller 1.000 liter)
Vippecontainer i stål (4,5 m³, 6 m³, 8 m³eller 10 m³)

Må indeholde:

 • Brændbart affald – mindre end 50 X 50 X 100 cm
 • Mindre mængder tekstil, pap, plast eller træ, som er uegnet til genanvendelse

Må ikke indeholde:

 • Trykimprægneret træ
 • PVC
 • Farligt affald
 • Batterier
 • Have- og grenaffald
 • Hårde hvidevarer
 • Dæk
 • Jern og metal
 • Gipsplader
 • Mineraluld
 • Store mængder pap, plast eller træ, som er egnet til genanvendelse
 • Andre former for affald uegnet til forbrænding

Småt brændbart