Privatlivspolitik for Fugato A/S

Privatlivspolitik for kunder og samarbejdspartnere af Fugato

I henhold til persondatalovgivningen er vi forpligtede til at informere dig om, hvordan vi behandler og deler dine personoplysninger. Fugato A/S indsamler og behandler som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af det løbende samarbejde.

Typer af personoplysninger og formål
For at kunne varetage det løbende samarbejde, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Dit fulde navn
 • Dit firmas navn, adresse og CVR nr.
 • Din e-mail adresse
 • Dit firma tlf. nr. og eller mobilnummer
 • Dit billede hvis det er offentligt tilgængeligt på fx dit firmas hjemmeside

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er følgende:

 • Varetagelse af det løbende samarbejde og kommunikation
 • Udsendelse af faktura på udført arbejde
 • Udsendelse af invitationer til kundearrangementer
 • Udsendelse af kundetilfredshedsundersøgelser

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine personoplysninger, er Fugato’s legitime interesser i varetagelse af den løbende kommunikation med sine kunder og forretningsforbindelser, jf.  Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at vi ikke har mulighed for at varetage det løbende samarbejde.

Videregivelse af dine personoplysninger
Fugato A/S videregiver personoplysninger til tredjepart i følgende situationer:

Når Fugato A/S er forpligtet til at videregive personoplysninger efter lovgivningen eller på baggrund af en legitim henvendelse fra offentlig myndigheder. Hjemlen til videregivelse er da lovkrav, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven.

Til eksterne rådgivere, hvis der er behov for det, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven. Fugato’s legitime interesser er at kunne modtage rådgivning.

Overførsler til tredjelande
Vi overfører p.t. ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS eller internationale organisationer, men vi forbeholder os muligheden at gøre det fremover.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Opbevaring sker ifht. reglerne om forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi personoplysningerne forinden.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysninger
 • Retten til at få begrænset personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Særligt vedrørende indsigelse
Du har ret til at – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Fugato A/S må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Fugato påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Fugato A/S på mail: office@fugato.dk

Fugato A/S
Kannikegårdsvej 15
3730 Nexø Danmark

 

Fugatos privatlivspolitik