Pap og papir blandet

Pap og papir blandet

Blandet papir og pap er en blanding af forskellige papirkvaliteter f.eks. kontorpapir, blandet papir, aviser og ugeblade, pap og karton. Blandet papir og pap stammer fra de fleste typer virksomheder, boligforeninger samt kommunale genbrugsstationer.
OBS! Det er vigtigt, at produktet ikke indeholder papir og pap med overfladebehandling f.eks. voks og paraffin, da dette umuliggør genanvendelse.

Indsamling af blandet papir og pap sker i forskellige indsamlingssystemer alt efter logistik og mængde. De typiske indsamlingssystemer er:
Mini container i plast (370 liter, 660 liter eller 1.000 liter)
Vippecontainer i stål (4,5 m³, 6 m³, 8 m³eller 10 m³)

Det blandede papir og pap køres til Bofas genbrugsanlæg, hvor det kontrolleres før efterfølgende finsortering. Herefter bliver produktet presset i baller og afsat til returpapirindustrien til genanvendelse.

OBS! Må IKKE indeholde dokumenter med følsomme personoplysninger
(Persondataforordningen). Det påhviler den dataansvarlige i jeres virksomhed, at sådanne
dokumenter bortskaffes korrekt.  Ved personfølsomme dokumenter kan vi anbefale vores konceptløsning for makulering af papir.

Må indeholde:

  • Blandet papir
  • Aviser og ugeblade
  • Kontorpapir
  • Pap og karton

Må ikke indeholde:

  • Pap og papir, der er behandlet med f.eks. voks, paraffin, plast, olie, tjære, lim, karbon mm.
  • Pap og papir forurenet med fødevarer f.eks. pizzabakker
  • Faneblade og tilbudsmapper i plast
  • Andet affald

Pap og papir erhvervsrenovation Bornholm