Erhvervsaffald

Kontakt vores erhvervsrenovationsafdeling på 56 44 01 03 eller admin@fugato.dk

Fugato indsamler erhvervsaffald på hele Bornholm for en lang række virksomheder. Vi indsamler småt brændbart erhvervsaffald, blandet pap og papir, fortrolige papirer til makulering, glas, flasker og emballage, plastik til genbrug, blandede småbatterier og småt elektronikskrot.

  • Vælge mellem mange typer containere, der spænder fra 370 l. og helt op 10 m3.
  • Indsamling af småt brændbart/dagrenovationslignende affald.
  • Indsamling af blandet pap og papir til genbrug.
  • Indsamling af fortrolige papirer og dokumenter i aflåst container til sikkerhedsmakulering.
  • Indsamling af glas, flasker og glasemballage til genbrug
  • Indsamling af genbrugsplast. Vi leverer stativ og plastsække hvis du ønsker denne indsamlings ordning.
  • Indsamling af blandede småbatterier
  • Indsamling af småt elektronikskrot

Ring til vores erhvervsrenovationsafdeling på tlf. 56 44 01 03 og få uforpligtende rådgivning samt vejledning om håndtering af dit erhvervsaffald.

Mercedes skraldebil5