Dagrenovation i foråret 2019

Fra uge 13 2019 overgår vi til sommerkøreplanen, hvilket betyder

  • Der køres nu til husstande med sommerhustilmelding
  • Enkelte ruter flytter tømmedag:
  • Pedersker, Vestermarie og nordøstlig del af Åkirkeby flytter tømmedag fra mandag til torsdag
  • Landområde vest for Åkirkeby flytter tømmedag fra mandag til fredag
  • Landområder nord for Nexø og helt til Listed flytter tømmedag fra mandag til fredag
  • Snogebæk og den nordlige del af Nexø flytter tømmedag fra mandag til onsdag

Alle berørte har fået direkte besked om flytningen i efteråret. Sommerkøreplanen er uændret fra forrige år.

Sommerkøreplanen betyder, at hvis du er sommertilmeldt, får du sat sæk på i uge 13 og første tømmedag vil altså være i uge 14.

Hvis du er i tvivl om det berører dig, kan du eventuelt snakke med din nabo eller du kan kontakte Fugato på admin@fugato.dk

 

Fugato uddeler røde ekstra Bofa sække

Alle husstande får hvert år 3 røde ekstra Bofa sække til deres dagrenovation. Disse uddeles i januar og start februar 2019.
Meningen med disse ekstra sække er, at de kan bruges i de perioder, hvor man har ekstra meget affald i husholdningen,
typisk efter påsken, pinsen, i sommerferien eller i juleugen. Man skal selv holde hus med disse ekstra sække.
Sommerhuse får 2 røde ekstra Bofa sække i uge 13. Disse to sække kan benyttes til ekstra dagrenovationsaffald i løbet af sommeren.

dsc_0051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

Vintervejr påvirker afhentning af dagrenovation

Når vinteren melder sig med sne og is, er skraldemanden afhængig af effektiv snerydning og saltning.
Det gælder både på vejene, på fortovet og på adgangsvejen hen til din affaldsbeholder eller dit skraldestativ.
Hvis der ikke er ryddet sne og fjernet is – eller hvis vintervejret er så voldsomt, at sneplovene ikke kan følge med
– kan du ikke forvente at få tømt dagrenovation som normalt.
Hvis skraldemandens sikkerhed er i fare eller der er risiko for at skraldebilen kører fast, vil der ikke blive tømt
dagrenovation som planlagt.

Hold adgangsvejen fri – fjern sne og is

Er du husejer, skal du give skraldemanden en håndsrækning og holde adgangsvejen til din affaldsbeholder
fri for sne og is. Hvis sneploven har været forbi, så husk at skrabe snevolden væk!
Det er ikke bare en pligt, det er også hjælp til selvhjælp.

Når skraldemanden melder pas

Hvis du har ryddet sne og is på din ejendom, men alligevel ikke får tømt dagrenovation, er det fordi
skraldemanden har vurderet, at det generelt er uforsvarligt eller umuligt at køre i det område, hvor du bor.
I det tilfælde må du vente til næste ordinære tømning.
Indtil da vil det være tilladt at stille affald i en plastsæk ved siden af din affaldsbeholder. Da der er tale om en særlig
situation, er der ikke noget krav om, at du skal bruge de autoriserede Bofa ekstrasække.
Du har selvfølgelig også mulighed for selv at aflevere dit affald på Bofas containerpladser.

Hvis vinteren bider sig fast

På hjemmesiden kan du dagligt få frostklare meldinger, hvis skraldemanden må opgive på grund af sne og glatte veje.
– Lyt til DR/P4 Bornholm
– Hold dig orienteret på www.bofa.dk eller www.fugato.dk

__________________________________________________________________________________________________