Fugato uddeler røde ekstra Bofa sække til resten af året

Alle husstande får hvert år 3 røde ekstra Bofa sække til deres dagrenovation. Disse uddeles i januar og start februar 2018.

Meningen med disse ekstra sække er, at de kan bruges i de perioder, hvor man har ekstra meget affald i husholdningen, typisk efter påsken, pinsen, i sommerferien eller i juleugen. Man skal selv holde hus med disse ekstra sække.

Sommerhuse får 2 røde ekstra Bofa sække i uge 12. Disse to sække kan benyttes til ekstra dagrenovationsaffald i løbet af sommeren.

_______________________________________________________________________________

Fjernvarmeopgravninger og dagrenovation

Opgravninger i forbindelse med kommende fjernvarme gør, at vi ikke altid kan komme rundt med vores dagrenovationsbiler.

Her i vinteren 2018 er der opgravninger og vejafspærringer i Tejn og Sandvig.

Der er mange steder, hvor vi ikke kan komme til p.g.a. afspærringer, opgravninger og arbejdsmaskiner. Vi tømmer, hvad vi kan på tømningstidspunktet og ellers sætter vi containere ud, så de berørte borgere kan benytte disse til deres dagrenovationsaffald. På dagrenovationscontainerne hænger ekstra sække.

Vores biler er større end almindelige biler, der kan holde store maskiner, som entreprenørerne bruger på det tidspunkt, hvor vi kommer på adressen, så derfor kan vi bare ikke altid afhente affaldet, selvom I selv kan køre der i almindelig bil.

Vi beklager det besvær det må give og håber på forståelse.

__________________________________________________________________________________________

Dagrenovation i foråret 2018

Fra uge 12 2018 overgår vi til sommerkøreplanen, hvilket betyder

 • Der køres også til alle husstande med sommerhustilmelding
 • Enkelte ruter flytter tømmedag:
  • Vestermarie og nordøstlige del af Åkirkeby flytter tømmedag fra mandag til torsdag
  • Landområde vest for Åkirkeby flytter tømmedag fra mandag til fredag
  • Pedersker får tømmedag om mandagen.
  • Landområder nord for Nexø og helt til Listed får tømmedag fredag.
  • Snogebæk og den nordlige del af Nexø får tømmedag om onsdagen

Alle berørte fik direkte besked om flytningen i efteråret 2017. For de borgere, som får en længere periode end normalt mellem tømningen i uge 11 til uge 12, vil naturligvis have lidt ekstra affald. Det tager vi med, når vi kommer i uge 12.

Fra uge 44 2018 kører vi igen efter vinterkøreplanen, som vi forventer bliver lig med nuværende vinterplan (vinteren 2017/18).

_______________________________________________________________________________________________

Fugato uddelte i januar/februar 2017 røde ekstra Bofa sække til resten af året

Alle husstande får hvert år 3 røde ekstra Bofa sække til deres dagrenovation.

Meningen med disse ekstra sække er, at de kan bruges i de perioder, hvor man har ekstra meget affald i husholdningen, typisk efter påsken, pinsen, i sommerferien eller i juleugen.

Som en ekstra god service for øens borgere.

I år (2017) har alle borgere fået disse 3 ekstra røde sække udleveret først på året. Så er det derefter op til borgeren selv at gemme sækkene til de tidspunkter af året, hvor de har størst behov for at stille en ekstra sæk ved siden af stativet. Næste gang der uddeles røde sække er i januar/februar 2018.

På billedet ser du to af Fugato renovationsmedarbejdere. Til venstre er det Verner Wridt og til højre Niels Ole Pihl, som er i gang med at uddele de røde ekstrasække.

dsc_0051