Moderne driftsorienteret skovpleje

Kontakt vores skovfoged Kim Steen på tlf 81 88 64 40 eller kim@fugato.dk

Skove skal plejes og passes. Så får vi både mangfoldig natur og plads til rationel skovdrift. Har du en skov, stor eller lille – kan vi hjælpe dig med at holde den og drive den. Har du træer, buskadser eller andet, der skal plejes, passes og tyndes ud, kan vi også stå for det.

Afdelingen består idag af 6 specialister og vi tilbyder rådgivning, faste opgaver, store og små engangsopgaver og løbende produktion af tømmer og flis. Fugato lægger op til partnerskab og lønsomme rammer, der giver godt udbytte til din jord.

Fugato skovafdeling – det kan vi tilbyde

Rådgivning

Vi rådgiver om skovdrift, naturpleje, flis- og træproduktion, skovning og meget mere.
Brug vores ekspertise, og få et bedre resultat.

Faste opgaver

Har du faste opgaver og tilbagevendende ­rutiner, du ikke selv vil bruge tid på?
Hent et godt tilbud på et fast samarbejde,
og få tingene gjort.

Én gang for alle

Store og små engangsopgaver håndteres ­hurtigt og fagligt korrekt. Vores arborister kan fx beskære træer, der står i vejen og er blevet alt for store.

Produktion

Løbende produktion af tømmer og flis. ­Kontakt os og lad os lægge partnerskabet i faste og lønsomme rammer, der giver godt udbytte af din jord.

Vores specialer punkt for punkt

  • Rådgivning om skovdrift og naturpleje
  • Vi opkøber træ til vores flisproduktion
  • Skovning udføres med John Deere skovprocessor
  • Udtynding og renafdrift udføres
  • Udkørsel af træ fra skov til fast vej
  • Flisning af træ op til diameter på 60 cm. med selvkørende flishugger
  • Salg af flis
  • Grenknusning
  • Fældning af enkeltstående og specielle træer