Moderne driftsorienteret skoventreprenør

Kontakt vores skovfoged Kim Steen på tlf 81 88 64 40 eller kim@fugato.dk for en snak om alt indenfor skovbrug, træfældning, plantninger mv.

Skove skal plejes og passes. Så får vi både mangfoldig natur og plads til rationel skovdrift. Har du en skov, stor eller lille – kan vi hjælpe dig med at holde den og drive den. Vi kan hjælpe med alt til skoven, fra planter og plantning til udtyndinger og fældning. Vi passer godt på din skov imens vi hjælper dig med opgaverne.

Vores skoventreprenørafdeling består idag af 5 specialister og vi tilbyder rådgivning, store og små engangsopgaver og faste opgaver. Alt fra forberedelse til plantning til skovning og udkørsel. Fugato lægger op til partnerskab og lønsomme rammer, der giver godt udbytte til dig, af dine værdier i skoven, på et bæredygtigt grundlag.

Fugato skovafdeling tilbyder

Skovbrug

Vi hjælper dig med at etablere, vedligeholde og realisere skovens værdier – ved fx at vi plejer skoven med fx tyndninger, fælder de træer som er modne, og planter nye træer. Vi passer på skoven og dens natur og kulturværdier imens vi arbejder, og rådgiver gerne dig om skovdrift, naturpleje, flis- og træproduktion, skovning og meget mere. Brug vores ekspertise, og vores dygtige medarbejdere, og få et bedre resultat.

Træfældning til produktion af tømmer, råtræ og træflis

Skal du have fældet eller tyndet ud i din skov, står vi klar til at hjælpe dig med alle opgaverne. Vi sælger dit råtræ til savværker som omdanner det til bæredygtige byggematerialer som tømmer mv. og løvtræ til møbel samt gulvtræ. De dele af træet som ikke kan bruges som gavnstræ, bruges som bæredygtigt CO2 neutralt flis brændsel, som bruges på varmeværker til fjernvarme og el-produktion. Fugato kan tilbyde løbende produktion af tømmer og flis fra din skov. Kontakt os og lad os lægge partnerskabet i faste og lønsomme rammer, der giver godt udbytte af din jord.

Specifikke opgaver for arborist eller skoventreprenør

Store og små engangsopgaver som fældning, topkapning osv. håndteres ­hurtigt og fagligt korrekt. Vores arborister kan fx. beskære træer, der står i vejen og er blevet alt for store, eller som hænger ind over bygninger.

Faste opgaver

Har du faste opgaver og tilbagevendende ­rutiner, du ikke selv vil bruge tid på?
Hent et godt tilbud på et fast samarbejde, og få tingene gjort.

Vores specialer punkt for punkt

 • Uddannet skovfoged
 • Produktion af råtræ
 • Salg af alle slags råtræ
 • Udtynding og renafdrift udføres
 • Rådgivning om skovdrift og naturpleje
 • Flisproduktion:
  – Vi opkøber træ til vores flisproduktion
 • Udkørsel af træ fra skov til fast vej
 • Grenknusning
 • Fældning af enkeltstående og specielle træer