Strømpeforing & Punktrenovering af kloakker

Ring til kloakmester, Brian Hansen på tlf: 5175 66 97 eller mail: bh@fugato.dk

Strømpeforing

Fordelen ved at renovere sin kloak med en strømpeforing er, at man slipper for at grave f.eks. hele indkørslen op. Ofte kan vi helt slippe for opgravning ved f.eks. at gå ned gennem en allerede eksisterende rensebrønd og etablere strømpen herfra. strømpeforing bruges i de tilfælde hvor det eksisterende rør simpelthen er for dårlig, det være sige tæring, forskydninger og lignende.

Strømpeforinger kan med fordel bruges ved svært tilgængelig steder. Eksempler på dette kunne være, inde under huse og i støbte gulve, under asfaltbelægninger, lange strækninger under flisebelagte indkørsler.

Fremgangsmåde: Først spules røret rent ved hjælp af en slamsuger eller lign. Dernæst føres en polyesterslange gennemvædet med silikat/epoxy/harpiks ind i røret ved hjælp af luft. Efterfølgende føres en ”kalibreringsslange” ind og pustes op så polyesterslangen presses ud til rørvæggen. Hos Fugato har vi valgt at investere i en såkaldt ”hotbox” som producerer 70-80 grader varmt vand som vi pumper ned i kalibreringsslangen, på denne måde kan vi på få timer hærde strømpen af. Efter at epoxyblandingen er hærdet, trækkes ”kalibreringsslangen” ud og røret er som nyt. Er der sidestik på ledningen fører vi efterfølgende en robotfræser ind og skærer sidestikkene fri.

De størrelser vi oftest strømpeforer er dimensionerne fra Ø 70 mm til Ø 160 mm.

Punktrenovering

Punktrenovering er en kloakrenoveringsmetode hvor man fra f.eks. en brønd kan sætte en kort strømpe ind i et eksisterende kloakrør som er beskadiget. Metoden bruges ved små eller enkeltstående skader på et kloakrør. Dette kunne f.eks. være forskydninger der hvor to kloakrør er samlet, rottehuller, gamle sidestik som ikke er aktive og som man ønsker, at blænde af.

Fordel: ingen opgravning

Vi udfører punktrenoveringer i alle typer rør fra Ø 50 mm til Ø 300 mm.

Ring for nærmere information til Afdelingsleder Brian Hansen på tlf.  51 75 66 97 eller skriv en mail på bh@fugato.dk

Strømpeforingstrailer