Papir til makulering

Papir til makulering

Lukket indsamlingssystem og central makulering hos Bofa.
Papir til makulering er dokumenter f.eks. regnskabs- og bankoplysninger, rapporter, sagsakter, journaler m.m. med fortrolige oplysninger, der af sikkerhedsmæssige årsager ønskes makuleret og derfor skal håndteres med stor omhu.
Papir til makulering stammer typisk fra kontormiljøer, den finansielle sektor, advokater, offentlige instanser, tandlæger, læger m.fl.

Indsamling af papir til makulering sker i aflåselige containere.
De sikkerhedsmæssige indsamlingssystemer er:
4-hjulet mini container (660 liter)

For at sikre optimal tryghed og sikkerhed er makuleringscontaineren udstyret med en hængelås. Containeren er aflåst under hele transporten og åbnes først i et lukket rum på Bofas behandlingsanlæg.
Vi samarbejder med Bofa om håndtering af papir til sikkerhedsmakulering. Selve makuleringen foregår derfor på Bofas genbrugsanlæg, hvor makulering foregår i et sikkert, aflukket område. Efter makuleringsprocessen bliver det presset i baller og afsat til returpapirindustrien til genanvendelse.

Må indeholde:

 • Fortrolige papirer
 • Journaler
 • Rapporter
 • Regnskabs- og bankoplysninger
 • Sagsakter

Må ikke indeholde:

 • Tilbudsmapper
 • Ringbind
 • Andre papir- og papemballager
 • Plast, fx faneblade i plast
 • Pap og papir der er behandlet med f.eks. voks, paraffin, plast, olie, tjære, lim, karbon m.m.
 • Andet affald

Papir til makulering Bornholm