Højvandslukke

Ring til afdelingsleder Brian Hansen på tlf: 51 75 66 97 eller mail: bh@fugato.dk

Højvandslukkere  – undgå vand i kælderen

Fugato A/S er autoriseret kloakmester og har de seneste år fået stor erfaring med at etablere og servicere diverse højvandslukker løsninger.

Højvandslukker bruges hvor der er risiko for opstuvning af kloakvand i det kommunale afløbssystem med derved fare for oversvømmelse af din private kælder.

Når man etablerer en højvandslukke løsning skelner man mellem grår og sort spildevand. Når der er sort spildevand (WC – fækalieholdigt spildevand) på den kloakledning som skal beskyttes med et højvandslukke skal der i følge lovgivningen vælges en løsning med alarm.

Man kan beskytte sig mod intrængen af kloakvand eller regnvand på flere måder, bl.a.:

Ved at installere en pumpe, der pumper spildevandet fra de udsatte installationer i kælderen op i den kommunale kloak, eller ved at installere højvandslukke enten på de enkelte afløb i kælderen eller på en ledning med flere afløb, f.eks et Kessel gulvafløb.

Lovgivningen i Danmark kræver at det er en autoriseret kloakmetser der etablerer højvandslukkere.

Der er ikke to kloakinstallationer i kældre der er ens og derfor er der heller ikke to højvandslukke løsninger der er ens.

 

Vi “skrædersyr” lige nettop den løsning der passer til dit hus. 

4026092007822_2