Glas, flasker og glasemballage, Erhvervsrenovation

Glas, flasker og glasemballage

Glas, flasker og glasemballage er glasflasker fra drikkevarer, glasemballager fra fødevarer
samt overskud fra produktion. Glasemballagerne stammer typisk fra virksomheder,
supermarkeder, husholdninger via kommunale genbrugsstationer og flaskecentraler.
OBS! Glasemballagerne skal være tomme.

Indsamling af glasemballager sker i forskellige indsamlingssystemer alt efter logistik og mængde.
De typiske indsamlingssystemer er:

 • Flaskeklokke lille (tømmes af lastbil med kran)

Vi indsamler genbrugsglas i lastbil med kran. Efter indsamling køres genbrugsglasset til
Bofas genbrugsanlæg, hvor produktet kontrolleres før evt. efterfølgende finsortering.
Herefter afsættes produktet til genanvendelse i glasindustrien.

Må indeholde:

 • Glas og glasflasker (blandet farve)
 • Glasemballage fra fødevarer
 • Overskud fra produktion

Må ikke indeholde:

 • Aluminiumsdåser (fx øl- og sodavandsdåser uden pant)
 • Patentpropper
 • Vinduer og andet planglas
 • Keramik
 • Porcelæn
 • Andet glas
 • Andet affald

Glas til erhvervsrenovation Bornholm