Plastfolie til genbrug, erhvervsrenovation

Genbrugsplast til genbrug

Genbrugsplast er typisk blød plast, som anvendes til indpakning af varer, også kaldet plastfolie. Mange virksomheder anvender eller får varer hjem, som er indpakket i plastfolie. Dette kan være klart eller farvet.

I forbindelse med frasortering af plastfolier til genanvendelse tilbyder Fugato A/S et metalstativ til indsamlingen. Stativet kan lejes eller købes.

En perforeret returplastpose isættes stativet. Den tragtformede åbning på stativet muliggør, at plastfolien kan komprimeres i sækken. Når sækken er fuld slås en knude på sækken og den lægges i containeren med genbrugs pap og papir. Er der ikke plads i containeren, kan sækken stilles ved siden af containeren. Plast til genbrug medtages på Fugatos pap og papirrute.

Returplast erhvervsrenovation Bornholm

Må indeholde:

 • Plastfolie er en blanding af klar og farvet LDPE, blød plast (Low Density Polyethylen)
 • Blød plast såsom klar indpakningsplast/folie, bobleplast, plastposer uden farver.
 • Stort set al plast, som bruges til indpakning af varer. Jo renere plast, jo bedre.
 • Plast, som ikke har været i direkte kontakt med fødevarer, som efterlader kødsaft og lign eller plast, som i øvrigt er forurenet af jord, grus e.lign.

LDPE erhvervsrenovation Bornholm

Identifikation: LDPE er mærket med 4 i ”plast-trekanten”. LDPE, blød plast stammer typisk fra erhvervsvirksomheder.

Må ikke indeholde:

 • Folie der er forurenet med vådt affald f.eks. organisk affald/madaffald
 • Folie der er forurenet med kemikalier
 • Snavset folie
 • PVC f.eks. folieposer til tekstiler, voksdug, presenning
 • Blandingsfolie/laminater f.eks slikposer, snack- og chipsposer og øvrige poser til fødevarer
 • Landbrugsfolie
 • Kartoffel- og gulerodsfolie
 • Landbrugs wrapfolie, grøn eller hvid
 • Strapexbånd, Nylonsnore, Pap og papir
 • Metaltråde, Laminatfolie (flere lagsfolie)
 • Andre plasttyper
 • Andet affald

 

Blød plast til erhvervsrenovation Bornholm