Plastfolie til genbrug

Genbrugsplast indsamles i plastsæk på et metalstativ

Genbrugsplast er typisk blød plast, som anvendes til indpakning af varer, også kaldet plastfolie. Mange virksomheder anvender eller får varer hjem, som er indpakket i plastfolie. Dette kan være klart eller farvet.

I forbindelse med frasortering af plastfolier til genanvendelse tilbyder Fugato A/S et metalstativ til indsamlingen. Stativet kan lejes eller købes.

En perforeret returplastpose isættes stativet. Den tragtformede åbning på stativet muliggør, at plastfolien kan komprimeres i sækken. Når sækken er fuld slås en knude på sækken og den lægges i containeren med genbrugs pap og papir. Er der ikke plads i containeren, kan sækken stilles ved siden af containeren. Plast til genbrug medtages på Fugatos pap og papirrute.

returplast

Må indeholde:
– Plastfolie er en blanding af klar og farvet LDPE, blød plast (Low Density Polyethylen)
– Blød plast såsom klar indpakningsplast/folie, bobleplast, plastposer uden farver.
– Stort set al plast, som bruges til indpakning af varer. Jo renere plast, jo bedre.
– Plast, som ikke har været i direkte kontakt med fødevarer, som efterlader kødsaft og lign eller plast, som i øvrigt er forurenet af jord, grus e.lign.

ldpe-triang

Identifikation: LDPE er mærket med 4 i ”plast-trekanten”. LDPE, blød plast stammer typisk fra erhvervsvirksomheder.

Må ikke indeholde:
– Folie der er forurenet med vådt affald f.eks. organisk affald/madaffald
– Folie der er forurenet med kemikalier
– Snavset folie
– PVC f.eks. folieposer til tekstiler, voksdug, presenning
– Blandingsfolie/laminater f.eks slikposer, snack- og chipsposer og øvrige poser til fødevarer
– Landbrugsfolie
– Kartoffel- og gulerodsfolie
– Landbrugs wrapfolie, grøn eller hvid
– Strapexbånd, Nylonsnore, Pap og papir
– Metaltråde, Laminatfolie (flere lagsfolie)
– Andre plasttyper
– Andet affald

 

bloed-plast