Entreprenør

Ring til kloakmester, Knud-Erik Regnarson på tlf: 88 87 26 82 eller mail: ker@fugato.dk

  • Nye kloakinstallationer.
  • Alle former for reparationer på bestående kloakinstallationer.
  • Strømpeforing og punktrenoveringer af kloakledninger uden opgravning.
  • Højvandslukke.
  • Autoriseret kloakmester
  • Rottespærre.
  • Nedsivningsanlæg og kloakering i det åbne land.
  • udgravning i forbindelse med stikledninger til vand, fjernvarme og elkabler.
  • Fundamenter og betonarbejde.
  • Snerydning af større arealer ryddes af traktor med skrabeblad og påmonteret saltspreder til glatførerbekæmpelse.

Strømpeforingstrailer